Aktualności

w Szkołach Delta

Aktualności

w Szkołach Delta

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

Absolwenci technikum 😊 czekają na Was dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zapraszam do sekretariatu szkoły na pl. Żołnierza Polskiego. ... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Absolwenci technikum 😊 czekają na Was dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zapraszam do sekretariatu szkoły na pl. Żołnierza Polskiego.

1 miesiąc temu

Liceum i Technikum Delta

Jutro odbiór świadectw szkolnych i wymarzone, wyczekane wakacje 🙂
Do zobaczenia we wrześniu!
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

1 miesiąc temu

Liceum i Technikum Delta

Harmonogram wydawania świadectw
w roku szkolnym 2019/2020
budynek szkoły ul. Nadodrzańska 3
piątek 26 czerwca 2020 r. miejsce - Sala Gimnastyczna

Uczniowie klas:
1 LO - godzina 8.30 wychowawca: Agnieszka Wałek-Piasecka
1 TL/TH- godzina 9.00 wychowawca: Jolanta Halicka
1 TH - godzina 9.30.00 wychowawca: Anna Brewińska
1 TIp- godzina 10.0000 wychowawca: Beata Kawalerska
1 TL/TI - godzina 10.30 wychowawca: Agnieszka Hapoń

poniedziałek 29 czerwca 2020 r. miejsce - Sala Gimnastyczna
Uczniowie klas:
2 TH - godzina 11.00 wychowawca: Jakub Piłatowski
2 TL/TI- godzina 11.30 wychowawca: Małgorzata Jonczek
3 TH - godzina 12.00 wychowawca: Katarzyna Borowiec-Noga
3 TL/TI - godzina 12.30 wychowawca: Renata Geisheimer
2 LO a - godzina 13.00 wychowawca: Sławomir Bączyński
2 LO b - godzina 13.30 wychowawca: Maciej Lisowski

Uczniowie proszeni są o założenie maseczek i zachowania dystansu społecznego
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

1 miesiąc temu

Liceum i Technikum Delta

Uczniowie, przypominam, że od 22 czerwca zaczynają się egzaminy zawodowe.
Egzaminy odbywają się w dwóch szkołach, więc jak nie jesteście pewni, gdzie piszecie, dzwońcie do sekretariatu.
Do zobaczenia 🙂
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

2 miesięcy temu

Liceum i Technikum Delta

W poniedziałek 8 czerwca 2020 pierwszy dzień matur.
Maturzysto! Przeczytaj o czym należy pamiętać przed i podczas egzaminu.
W weekend postaraj się wypocząć, wyspać i widzimy się w poniedziałek 🙂
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

W poniedziałek 8 czerwca 2020 pierwszy dzień matur.
Maturzysto! Przeczytaj o czym należy pamiętać przed i  podczas egzaminu.
W weekend postaraj się wypocząć, wyspać i widzimy się w poniedziałek :)

2 miesięcy temu

Liceum i Technikum Delta

Technikum: poniżej przedstawiamy rozpiskę egzaminów zawodowych z danych kwalifikacji. Zwróćcie uwagę na to, że egzaminy są w dwóch szkołach oraz o różnych godzinach. Wszystkie pytania proszę kierować bezpośrednio do sekretariatu szkoły. ... Zobacz WięcejZobacz Mniej

Skomentuj na Facebooku

czy mozna po szkole zawodowej zapisac sie do liceum lub technikum w szkole delta

View more comments

2 miesięcy temu

Liceum i Technikum Delta

Absolwenci Technikum maturę z j.polskiego,matematyki i j.angielskiego(poziom podst.) piszecie w szkole przy ul. Nadodrzańskiej ... Zobacz WięcejZobacz Mniej

2 miesięcy temu

Liceum i Technikum Delta

Absolwenci Liceum
maturę ze wszystkim przedmiotów będziecie pisali w budynku szkoły przy pl. Żołnierza Polskiego 5
... Zobacz WięcejZobacz Mniej

2 miesięcy temu

Liceum i Technikum Delta

Maturzyści, przeczytajcie i zastosujcie się do wytycznych CKE, MEN oraz GIS dotyczących egzaminu maturalnego.
Jest tego sporo, ale pomoże nam na sprawne i bezpieczne przeprowadzanie egzaminu maturalnego.

Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów:
Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa , bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.
Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
2) wychodzi do toalety
Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali)
Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę .
Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.
Wrażeniami po egzaminie dzielcie się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych , komunikatorów, telefonicznie, unikajcie spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.
Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.
... Zobacz WięcejZobacz Mniej