Kursy i Szkolenia

w Szkołach Delta

Kursy i Szkolenia

w Szkołach Delta

agent celny secondary new

Agent Celny

Cel:
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przyswojenie oraz pogłębienie wiedzy niezbędnej w pracy agenta celnego. Program kursu obejmuje także aktualne zagadnienia i najnowsze kierunki rozwoju dotyczące współpracy z organami celnymi takie jak:

 • Zapoznanie z najnowszymi aplikacjami elektronicznymi
 • Omówienie wdrożonego programu 24H
 • Centralizację odpraw celnych

 

Czas Trwania: 120 godzin kształcenia (w tym 40 godzin konsultacji i 80 godzin samokształcenia kierowanego)

Cena Kursu: 1200 zł

Planowane Rozpoczęcie Zajęć: 18 kwietnia 2020r

Terminy Zajęć (soboty):

 • 18.04.2019r
 • 25.04.2019r
 • 09.05.2019r
 • 16.05.2019r
 • 23.05.2019r

 

Powyższy kurs daje możliwość szybkiego zdobycia atrakcyjnego zawodu zapewniającego satysfakcję zawodową i finansową. Prosimy jednak pamiętać, że osiągnięcie pożądanego efektu wymaga od was intensywnej pracy zarówno w trakcie kursu, jak i po jego ukończeniu. Osoby, które ukończą kurs, otrzymają stosowne zaświadczenie obowiązujące w systemie oświaty w Polsce, zgodne z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Kurs będzie przydatny dla pracowników agencji celnych, składów celnych, wolnych obszarów celnych, firm zajmujących się eksportem i importem, firm przewozowych, spedycyjnych oraz wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami celnymi. Ukończenie kursu daje możliwość znalezienia pracy w ww. firmach.

 

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, w skład których wchodzą: podręcznik szkoleniowy opracowany specjalnie na potrzeby uczestników naszego kursu, zawierający pełny zakres przepisów prawnych z komentarzem.

 

Program szkolenia obejmuje:

 1. UNIJNE PRAWO CELNE

1.1 Pojęcia i definicje celne. (3 godz.)

1.2 Elementy kalkulacyjne do naliczania należności celnych: (3 godz.)

– Taryfa celna

– Wartość celna towaru

– Pochodzenie towaru

1.3 Wprowadzenie towaru na obszar UE. (2 godz.)

1.4 Procedury celne: (4 godz.)

– Dopuszczenie do obrotu

– Procedury specjalne

– Wywóz

1.5 Zgłoszenia celne: (2 godz.)

– Przedstawicielstwo w sprawach celnych

– Różne formy zgłoszeń celnych

– Upraszczanie zgłoszeń celnych

1.6 Zwolnienia celne. (1 godz.)

1.7 Dług celny: (2 godz.)

– Powstanie długu celnego,

– Zabezpieczenie potencjalnego lub istniejącego długu celnego

– Powiadomienie o długu celnym i księgowanie

 1. REGULACJE KRAJOWE

2.1 Postępowanie celne. (1 godz.)

2.2 Kontrola celna: (1 godz.)

– Kontrola zgłoszeń celnych

– Kontrola w siedzibie przedsiębiorców

2.3 Struktura służby celnej. (1 godz.)

2.4 INTRASTAT: (3 godz.)

– Przedstawicielstwo

– Obowiązek zgłoszeń

– Deklaracje

2.5 Podatek VAT w imporcie i eksporcie towarów spoza UE. (2 godz.)

 1. PRAKTYCZNE WYPEŁNIANIE DOKUMENTÓW

3.1 Wypełnianie dokumentów SAD: (10 godz.)

– Wyliczanie należności celnych i podatkowych

– Dokumenty SAD importowe i eksportowe w różnych procedurach celnych w formie pisemnej

– Przygotowywanie zgłoszeń elektronicznych do systemów CELINA, NCTS, ECS (AES).

3.2 Wypełnianie innych dokumentów celnych: (3 godz.)

– Wnioski o pozwolenia wydawane przez organy celne

– Dowody pochodzenia (Świadectwa pochodzenia, EUR 1, FORM A, ATR)

– Karnety TIR, ATA

– Dokumenty przewozowe (CMR, CIM, itp.)

3.3 Obsługa PUESC (2 godz.)

– Utworzenie i zarządzanie kontem

– Uzyskanie i obsługa certyfikatu S.C.

– Rejestracja i aktualizacja podmiotu i reprezentacji

– Podpisywanie dokumentów elektronicznych UPO i komunikaty zwrotne

 

Warunki wpisu na listę agentów celnych w Ministerstwie Finansów:
Na listę agentów celnych wpisuje się, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2015 r. poz. 858), osobę fizyczną, jeżeli spełnia następujące warunki:

 • Posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych
 • Ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • Wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych
 • Nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.

W dniu złożenia karty zgłoszeniowej należy wpłacić 25% wartości kursu (300 zł). Kwota ta będzie stanowiła potwierdzenie rezerwacji miejsca na kursie. Pełną sumę należy wpłacić do dnia rozpoczęcia kursu.

 

Numer konta bankowego do wpłat znajdziecie w zakładce Kontakt.