Liceum

w Szkołach Delta

Liceum

w Szkołach Delta

liceum main secondary

Liceum młodzieżowe Delta

NOWE KIERUNKI

PROFIL:

Bezpieczeństwo Wewnętrzne - klasa mundurowa policyjna

Morski - absolwenci którzy zrealizują program profilu będą przygotowani do zamustrowania na statek na stanowisko "deck hand".

Psychologiczy z elementami mediacji i negocjacji

Ogólny z rozszerzonym językiem angielskim

Sportowy - dla czynnych sportowców wszystkich dyscyplin

Jesteśmy nowoczesnym liceum zorientowanym na wygodę i komfort nauki naszych uczniów. Wasz cel jest naszym celem. Troszczymy się nie tylko o poziom przekazywanej wiedzy, ale również o doskonały klimat nauki i przyjazną, życzliwą atmosferę panującą na każdym etapie waszej podróży.

Szkoła dysponuje dwoma własnymi budynkami i nowoczesnym wyposażeniem, które umożliwia spokojną i efektywną pracę. Jesteśmy w stanie zaoferować szereg zajęć pozalekcyjnych, na których uczeń może rozwijać swoje zainteresowania.  Dysponujemy klubem muzycznym, teatrem oraz studiem fotograficznym, dzięki czemu oferujemy możliwości rozwoju artystycznego.

Placówka posiada również własne  gospodarstwo rolne, dzięki któremu uczniowie mogą poszerzać swoje zainteresowania z zakresu przyrody, środowiska i rolnictwa poprzez zapoznawanie się ze sposobami uprawy ziemi oraz pozyskiwaniem płodów rolnych. Istnieje również możliwość obserwowania hodowli różnych zwierząt gospodarskich.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

Ważnym atutem szkoły jest jej lokalizacja, która zapewnia sprawne i szybkie przemieszczanie się w każdy zakątek miasta. Posiadamy dwie zabytkowe kamienice, w których prowadzone są zajęcia, siedziba główna znajduje się w pobliżu Dworca Głównego na ulicy Nadodrzańskiej, drugi budynek położony jest w jednym z najbardziej malowniczych miejsc w centrum Szczecina, niedaleko Zamku Książąt Pomorskich.