Informatyka

Informatyka – Klasa Wojskowa

w Szkołach Delta

Informatyka – Klasa Wojskowa

w Szkołach Delta

Przydatne linki

technikum informatyka klasa wojskowa secondary-min

Profil – Informatyka – Klasa Wojskowa

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest nabycie umiejętności planowania i realizacji zadań związanych z techniką informatyczną.
5-letni program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych obejmuje również następujące przedmioty zawodowe:

 • Systemy operacyjne
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Systemy baz danych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy w branży informatycznej
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Administracja bazami danych
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Praktyka zawodowa

W trakcie nauki w naszym technikum uczeń ma możliwość do przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i otrzymania tytułu technika informatyka.

Profil wojskowy oprócz zajęć zawodowych z informatyki zapewnia również realizację zajęć specjalistycznych z zakresu szkolenia wojskowego. Uczniowie odbędą przeszkolenia wojskowe we współpracy z 12 Batalionem Dowodzenia Ułanów Podolskich w Szczecinie.

Absolwenci klasy wojskowej mogą liczyć na:

 • Odbycie skróconej służby przygotowawczej lub powołanie na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i przeniesieniem do rezerwy;
 • Pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
 • Przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
 • Stałe konsultacje (już w toku realizacji programu) przedstawicieli Wojskowych Komend Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby adekwatnych do potrzeb Sił Zbrojnych i uwarunkowań kandydata.

Ponadto Ministerstwo Obrony Narodowej wprowadziło lub planuje wprowadzić kolejne dodatkowe korzyści dla uczniów w postaci: dofinansowania zakupu umundurowania i sprzętu wykorzystywanego do szkolenia; wystawienia zaświadczenia potwierdzającego realizację programu „Edukacja wojskowa” w certyfikowanych pionach wojskowych klas mundurowych, wraz z informacją o ocenie końcowej i zakresie zrealizowanego materiału; wpisu na świadectwie ukończenia szkoły przedmiotu „Edukacja wojskowa” jako przedmiotu uzupełniającego (wraz z oceną końcową).