Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Szkołach Delta

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

w Szkołach Delta

odn_kurs_przygotowaw_3GWQQ

Kurs Przygotowawczy Na Wychowawców Wypoczynku Dla Dzieci i Młodzieży

Cel:
Głównym celem kursu jest przygotowanie do pełnienia funkcji wychowawcy  wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Po ukończeniu naszego kursu kandydaci na wychowawców będą wyposażeni w niezbędną wiedzę merytoryczną i zdobędą umiejętności organizowania różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Zapoznają się z  metodami pracy z grupą kolonijną oraz będą przygotowani do sporządzania planu pracy wychowawczo – opiekuńczej. Nasi kursanci zaznajomią się również z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia  uczestników oraz obowiązków wychowawcy grupy.

 

Czas Trwania: 36 godzin lekcyjnych

Cena Kursu: 250 zł

Terminy Zajęć: do uzgodnienia

 

Dla Kogo:

W kursie mogą wziąć udział osoby, które mają ukończone 18 lat i posiadają co najmniej średnie wykształcenie.

Po ukończeniu naszego kursu kandydaci na wychowawców będą wyposażeni w niezbędną wiedzę merytoryczną i zdobędą umiejętności organizowania różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Zapoznają się z  metodami pracy z grupą kolonijną oraz będą przygotowani do sporządzania planu pracy wychowawczo – opiekuńczej. Nasi kursanci zaznajomią się również z obowiązującymi przepisami dotyczącymi życia i zdrowia  uczestników oraz obowiązków wychowawcy grupy.

Dzięki temu będziesz mógł z powodzeniem być zatrudniony do pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego w placówkach wypoczynku.

 

Program szkolenia obejmuje:

 • Organizację wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizację zajęć w placówce wypoczynku
 • Planowanie pracy wychowawczo-opiekuńczej
 • Obowiązki wychowawcy grupy
 • Wychowanie fizyczne i sport w placówce wypoczynku
 • Turystykę i krajoznawstwo
 • Zajęcia kulturalno-oświatowe
 • Zajęcia praktyczno-techniczne
 • Prace społecznie użyteczne
 • Bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników placówek

 

Wymagania:
Praca wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, jaka spoczywa na barkach osoby, która decyduje się na pracę z dziećmi i młodzieżą. Wyjazdy kolonijne, albo obozy niosą ze sobą wiele wyzwań, z którymi musi zmierzyć się opiekun. Wychowawca musi posiadać nie tylko olbrzymią wiedzę, ale także opanowanie, aby jego wychowankowie czuli się przy nim bezpiecznie.

Kandydat na wychowawcę powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje:

 • Zaradność
 • Odpowiedzialność
 • Świadomość swych zadań
 • Sumienność
 • Troskliwość
 • Umiejętność podejmowania decyzji i kontroli ich wykonania
 • Poczucie odpowiedzialności

 

Wychowawca zajmuje się ustaleniem zasad panujących w grupie, określa obowiązki jej członków. Pełni rolę opiekuna, a więc czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem wychowanków, dobiera i organizuje dla nich  zabawy i zajęcia. Szczególną uwagę powinien poświęcić młodszym dzieciom, które same jeszcze nie potrafią zadbać o siebie. Wychowawca zatem kontroluje ubiór dzieci i ich czystość.

Praca wychowawcy trwa 24 godziny na dobę, ponieważ przez cały czas, zarówno późnym wieczorem, w środku nocy jaki i wczesnym rankiem, dzieci mogą potrzebować jego pomocy. Jednym słowem wychowawca ma nienormowany czas pracy, bez wypoczynku niedzielnego.

 

Kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców, w naszej szkole cieszą się dużym powodzeniem zarówno wśród ludzi dorosłych jak i młodzieży kończącej szkołę średnią. Jest to dla nich doskonała okazja do podjęcia pracy w okresie wakacyjnym, przed rozpoczęciem dalszej edukacji oraz szansa na zdobycie doświadczenia zawodowego.

Wszystkie zajęcia są prowadzone warsztatowo - dlatego warto ukończyć ten kurs właśnie u nas. Znakomita, doświadczona kadra, fachowa wiedza i duże szanse na naprawdę udaną zabawę.

 

Po ukończeniu kursu będziesz mógł z powodzeniem:

 • Być zatrudniany do pracy w charakterze wychowawcy kolonijnego w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Zastosować zdobytą wiedzę podczas pracy z dziećmi i młodzieżą