Rekrutacja do Liceum

w Szkołach Delta

Rekrutacja do Liceum

w Szkołach Delta

liceum rekrutacja secondary new

Rekrutacja do Liceum

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2022/2023 do naszego Liceum. Jeśli nie jesteś jeszcze zdecydowany/a, to zachęcamy do odwiedzenia nas po wcześniejszym umówieniu wizyty. Będzie to dla Ciebie okazja, aby poczuć naszą wspaniałą atmosferę, zobaczyć sale lekcyjne, poznać nauczycieli oraz innych uczniów.

Nauka w naszym liceum jest bezpłatna. Pobieramy jedynie opłatę administracyjną, która wynosi 100 zł wpisowego oraz 80zł za miesiąc nauki, czyli 400 zł za semestr.

W roku szkolnym 2022/2023 będziemy przyjmować absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów do klas o profilach:

"Bezpieczeństwo Wewnętrzne" - klasa mundurowa policyjna

"Strażacko - ratowniczy" - klasa mundurowa

"psychologiczy z elementami mediacji i negocjacji"

" Ogólny z rozszerzonym językiem angielskim"

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia do szkoły składają oświadczenia potwierdzające wolę podjęcia nauki poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkoły podstawowej. Szkoła nie ustala minimalnej liczby punktów uzyskanych na egzaminach. O przyjęciu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu uzgodnienia reszty szczegółów.